CV

 

Jeg er pt. ansat som associate professor (lektor) hos Institut for Kommunikation ved AAU, men har tidligere både ageret adjunkt PhD, digital designer, forretningsudvikler, foredragsholder, user experience designer mm.

 

(2016-2020) Assistant Professor @ Aalborg Universitet

Efter endt PhD-forløb fortsatte jeg min forskning på Aalborg Universitet, med særligt fokus på at øge anvendelsespotentialet i min PhD's resultater omkring brugen af animation til funktionelle fakta-baserede formål. Dette indebar særligt et fokus på anvendelsen af animation til såkaldt 'science visualization' - at bruge visuel formidling til at at understøtte forståelsen og kommunikationen af viden til borgere. Ud af dette udsprang det igangværende forskningssamarbejde www.scivi.dk, hvor jeg ligeledes sidder i bestyrrelsen.

 

(2013-2016) PhD Fellow @ Aalborg Universitet

Forsker i samarbejde med en række danske virksomheder, samt innovationsnetværket Animation Hub i, hvordan designere kan understøtte- og facilitere innovationsprocesser i praksis ved hjælp af visualiseringsredskaber og tilgange til at afprøve og udforske forskellige løsningsforslag tidligt i udviklingsprocessen. Underviser og vejleder sideløbende for forskningsprojektet. Download PhD afhandlingen 'Animation-based Sketching'

Reference: Hovedvejleder, Lektor Søren Bolvig Poulsen  bolvig@hum.aau.dk

 

(2012-2013) Teaching Assistant Professor @ Aalborg Universitet

Står for opbygning, udførelse og eksamensafholdelse af kursusforløb på 4-8. semester indenfor uddannelserne Oplevelsesdesign, Art & Technology, Interaktive digitale medier, Sprog og Virksomhedskommunikation og Humanistisk Informatik. Ydermere arbejder jeg med en række forskningsprojekter omkring tværmedialitet og brugerdreven innovation.

Reference: Institutleder, Christian Jantzen  jantzen@hum.aau.dk

 

(2011-2013) Platformsansvarlig og daglig leder @ Notabrand.com

Som manager i iværksættervirksomheden står jeg for projektledelsen af de løbende udvikling af online-bazaren www.notabrand.com. Herunder hører styring og udvikling af web-platformen, kunde og brugerkontakt, såvel som økonomistyring og deltagelse iløbende strategisk udvikling af virksomheden.

Reference: Bestyrelsesformand, Claus A. Foss Rosenstand  cr@id.aau.dk

 

(2010-2012) Underviser @ Aalborg Universitet

Har stået for opbygningen, planlægningen og udførelsen af det nye kursus ‘Social Interaction Design’ for 6. semester Interaktive Digitale Medier og Sprog & International Virksomhedskommunikation. Kurset bestod af 9 gange 3 timers undervisning, fordelt over 1 times teoretisk indføring, efterfulgt af 2 timers praktisk workshoparbejde. De studerende indførtes i områder såsom informationsdesign, informationsarkitektur, interaktionsdesign og community management. Kurset ligger op til, at redskaber og erfaringer kan tages direkte med over i 6. semesters bachelorarbejde - samt afsluttes med en tre-dages eksamensopgave.

Reference: Lektor i Digitale Medier, Thessa Jensen  thessa@hum.aau.dk

 

(2010-2011) Strategisk Designer @ Seismonaut ApS

Her varetog jeg rollen som Strategisk design assistent, hvor jeg skaber den meningsfulde forbindelse mellem kvalitativt fremkomne indsigter fra brugerstudier og de designbeslutninger, der tages i konceptudviklingen af nye digitale kommunikationsløsninger. En særlig betonet opgave lå i at kortlægge og operationalisere selve begrebet ‘Oplevelsesdesign’, ved at udvide og teste de metoder- og værktøjer, der skaber de bedst mulige betingelser for at udøve denne abstrakte og svært definerbare disciplin.

Reference: Partner, Christian Schwartz Lausten christian@seismonaut.com

 

(2010-2010) User Researcher / Interfacedesign @ Tonic Games A/S

Ansat som del af designteamet, med ansvar for at specificere og indentificere user experience guidlines for grænsefladen til selskabets nye lyddesign software. Arbejdet består i diverse feltobservationer, afholdelse af brugerworkshops, analyse og omsætning af data til guidelines for interface-designet

Medio 2010 går softwaren i beta, og mit ansvarsområde forykkes dermed til planlægning og udførelse af real life brugertest og experience evaluation.

Reference: Adm. direktør, Tom Nørregaard Andersen tom@tonicgames.dk

 

(2009-2012) UX designer @ AAI ApS.

Ansvarsområde dækkede over web-kommunikation og design, konceptvisualisering, kampagne og PR, tekstforfatter, samt brugerundersøgelser. Særligt ansvarsområde stod i at omlægge den eksterne kommunikation og redesigne web-site og præsentationsmaterialer (heriblandt konceptvideoer) således virksomheden kunne positionere sig selv som producent af videnstunge industri designopgaver, snarere end forarbejdning.

Reference: Adm. direktør, Morten Christiansen, morten@aai.dk

 

(2009-2010)  Assistent @ Center for Anvendt Oplevelsesøkonomi (ApEx).

Ansvarsområder inkluderede grafisk design, layoutopsætning af magasiner og bøger (deriblandt ansvarlig for opsætning og grafisk design til antologien ‘U-Drive:IT’ fra 2009), håndtering og optimering af centrets web-site (gennem Joomla CMS) og diverse analyseopgaver ift. centrets aktiviteter indenfor oplevelsesdesign og kobling mellem teknologi og kultur.

Reference: Professor Jens F. Jensen (jensf@id.aau.dk) og konsulent Andy Madsen

 

(2008-2009)  Assistent  @ IKT-afdelingen ved AAU institut for Filosofi og Læring.

Indsat til at varetage en lang række blæksprutteopgaver, såsom support, produktion af vejledningsmateriale, samt udforskning og udvælgelse af nye IKT systemer.

I 2008 fik jeg ansvar for at tilrettelægge og udføre et undervisningsforløb i kurset ‘Portfolio’, som undervisningsassistent, for nye studerende ved kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser. Kurset inkluderede hhv. forelæsning og workshopforløb, hvor de studerende skulle tilegne sig viden om indhold og form i skabelsen af en personlig portfolio. Ydermere skulle der i praksis produceres et web-site, hvorigennem portfolio kunne kommunikeres og opdateres. Min tilrettelæggelse af kurset inkluderede både plenumundervisning, workshop og evaluering.

Reference: Institutleder Palle Rasmussen ved Institut for Filosofi og Læring, og IKT Chef Erik Holst

 

(2007-2008)  Interface designer @ AAU institut for Filosofi og Læring

Ansvar for optimering og administration af det interne kommunikationsnetværk på instituttet. Afsluttede med en arbejdsproces mod at designe og vurdere et nyt interface på intranettet, der skulle minimere behovet for administrativ vedligeholdelse og give større overblik for brugeren. Efter opgaven var løst blev jeg ansat i instituttets IT-sektion.

Reference: Fuldmægtig Helle Bækkelund

 

(2004-2006) E-learning producer @ SU-styrelsens center for socialpædagogisk støtte

Ansvar for produktion af undervisningsmaterialer til synshæmmede elever på ungdomsuddannelser.

Reference: Koordinator Helle Sørensen

 

 

Peter Vistisen, MSc, PhD

(+45) 30 54 90 96

mail@petervistisen.dk

9000, Aalborg, Denmark